Đề bài: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh Bài làm Bài thơ “Cảnh khuya” được tác giả Hồ Chí Minh viết năm 1947, sau khi nước ta