Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài Sài Gòn tôi yêu của tác giả Minh Hương Bài làm Tùy bút “Sài Gòn tôi yêu” là một bài tùy bút hay thể hiện cái nhìn sâu sắc