Đề bài: Cảm nghĩ về truyện cười “Lợn cưới áo mới” Bài làm Kho tàng truyện cười, truyện ngụ ngôn của Việt Nam vô cùng phong phú, đã đem lại cho người đọc những tiếng cười bổ