Em hãy phân tích cái tôi trữ tình trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận. “Tràng Giang” được ví như một ngọn lửa rực rỡ trong tập thơ “ Lửa thiêng” – tập thơ đầu tay