Đề bài: Phân tích nhân vật cái Tí trong đoạn trích “Con có thương thầy thương u?” Bài làm Vì không có tiền nộp thuế thân, nên anh Dậu bị bắt đánh đập, tới mức phát bệnh