Đề bài: Nghị luận xã hội về câu nói “Cái khó bó cái khôn” Bài làm Trong cuộc sống của chúng ta ai rồi cũng sẽ có những lúc gặp khó khăn, vấp ngã. Chính trong hoàn