Đề bài: Suy nghĩ của em về cái chết của Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên Bài làm Nam Cao là nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại Việt Nam trước và sau