Đề bài: Nghị luận xã hội về cách sống Bài làm Mỗi con người chúng ta sinh ra đều có những tính cách riêng, suy nghĩ và lối sống riêng không ai giống ai để có thể