Đề bài: Tả buổi học cuối cùng dưới mái trường tiểu học Bài làm Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày nào em còn nắm tay mẹ ngơ ngác đứng trước cổng trường tiểu học, mà giờ