Đề bài: Nghệ thuật đặc sắc truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh Bài làm Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được sáng tác bởi cây bút trẻ Tạ Duy