Đề bài: Cảm nhận về nhân vật Kiều Phương trong “Bức tranh của em gái tôi” Bài làm Nhà văn Tạ Duy Anh là một nhà văn có phong cách văn nhiều sáng tạo, mới lạ độc