Đề bài: Bình giảng đoạn thơ “Ôi những cánh đồng quê chảy máu..” trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi Bài làm Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi được viết trong những năm sau