Đề bài: Suy nghĩ về triết lý sống trong truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu Bài làm Nguyễn Minh Châu được xem là một tác giả có cách viết rất độc đáo, bởi trong mỗi