Đề bài: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh  Bài làm Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ nổi tiếng của nền văn học hiện đại nước ta. Tuy bà hưởng thọ không nhiều do tai