Đề bài: Cảm nghĩ về bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” Bài làm Kho tàng ca dao tục ngữ của nước ta vô cùng phong phú. Nó phản ánh tâm tư tình cảm của