Đề bài: Cảm nhận của em về sự tích “Bánh chưng, bánh giày” Bài làm Trong kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam vô cùng phong phú thường chứa đựng nhiều yếu tố kỳ ảo,