Đề bài: Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Bài làm Có những lời ca, câu hát, những bài thơ dù giản dị mộc mạc nhưng lại chạm vào trái tim của con người vô