Đề bài: Em hãy tả cây bút chì của em- văn lớp 3 Bài làm Bước vào năm học lớp 1 mẹ có mua cho em một cây bút chì. Em rất thích nó, cây bút chì