Đề bài: Nghị luận xã hội về bản lĩnh sống của con người Bài làm Con người ta sinh ra lớn lên rồi sẽ tới lúc trưởng thành phải rời xa vòng tay che chở của cha