Đề bài: Tả tấm bản đồ Việt Nam Bài làm Để tiện cho việc học địa lý Việt Nam. Mẹ em đã mua tặng em một tấm bản đồ nước ta Tấm bản đồ có hình chữ