Đề bài: Cảm nhận về bài “Phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu  Bài làm Bạch Đằng là con sông nổi tiếng gắn liền với những trận đánh lẫy lừng của quân ta trong kháng chiến