Đề bài: Phân tích bài thơ “Độc Tiểu Thanh ký” của Nguyễn Du  Bài làm Bài thơ “Độc Tiểu Thanh ký” là một bài thơ hay xúc động của tác giả Nguyễn Du. Thông qua bài thơ