Đề bài: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” Bài làm Kim Lân là một nhà văn của người nông dân trong mỗi tác phẩm của ông đều gắn liền với những