Đề bài: Nêu quan điểm của em về “Trang phục áo dài và đồng phục của học sinh” Bài làm Cuộc sống con người ngày nay ngày càng phát triển, nền kinh tế nước ta tăng trưởng