Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà” Bài làm Ca dao tục ngữ nằm trong kho tàng dân gian nước ta. Nó phản ánh ước mơ, tâm tư