Đề tài: Nêu diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trước cái chết của Dế Choắt Tô Hoài là một nhà văn cách mạng, có tài miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng