Đề bài: Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy theo lời của nhân vật Trọng Thủy Bài làm Tôi là Trọng Thủy là con trai của vua Triệu Đà, cha tôi sau nhiều