Phân tích truyện ngắn “Người trong bao” của A.P.Sê-khốp. Nhà văn A.P.Sê-khốp (1860 – 1904) được xuất thân từ một gia đình buôn bán nhỏ bên bờ biển A-dốp, miền Nam nước Nga. Ông đã tốt nghiệp