Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc

Đề bài: Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc

Bài làm

Bản án chế độ thực dân Pháp là một bài văn chương báo chí, được tác giả Nguyễn Ái Quốc viết nhằm tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong việc lợi dụng hai chữ khai hóa cho nhân dân nhân ta để vơ vét bóc lột nước ta.

Bài viết có sức thuyết phục ghê gớm bởi những số liệu thống kê mà tác giả đã cung cấp cho người đọc khẳng định những bằng chứng mà thực dân Pháp không thể chối cãi được. Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện quan điểm khách quan của mình trong bài viết, không hề mang màu sắc cường điệu, chính trị.

Thông qua bài viết tác giả muốn phơi bày, tố cáo tội ác của thực dân Pháp với nhân dân nước ta và các nước thuộc địa khác. Bày tỏ lòng căm thù của một người dân yêu nước với kẻ thù xâm lược bóc lột nhân dân mình.

Từ ngày thực dân Pháp “khai hóa” nước ta chúng đã đặt ra rất nhiều các loại thuế vô lí, bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy làm cho nhân dân ta đã nghèo khổ chậm phát triển lại càng trở nên cùng cực nghèo đói.

Chúng luôn dương cao ngọn cờ khai hóa, nhưng thực chất đang âm thầm bóc lột nhân dân ta, mang tới cho nước ta một cuộc chiến tranh vô nghĩa, biến nhân dân ta thành thuộc địa nô lệ cho bọn chúng, không hơn không kém.

bản án chế độ thực dân Pháp

bản án chế độ thực dân Pháp

Để nhân dân không u mê, mà lầm đường lạc lối làm tay chân cho giặc. Nguyễn Ái Quốc đã vạch trần âm mưu, cũng như tội ác của của thực dân Pháp. Tác giả phanh phui bộ mặt thật của bọn thực dân cướp nước khiến chúng phải hiện nguyên hình là loài cầm thú đội lốt văn minh khai hóa.

Chính sự tàn ác của thực dân Pháp đã kéo đến một cuộc cách mạng chống giặc ngoại xâm khiến cho nhân dân nước thuộc địa phải trả nhiều máu xương, biết bao nhiêu mạng người đã phải hy sinh trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này

Những người dân vô tội buộc lòng phải nghe theo những lời nói của thực dân xâm lược. Chúng nói là khai hóa nhưng nếu người dân nước ta không nghe theo thì sẽ phải chịu những đòn roi, nhà tù…

Người Pháp cậy quyền lực, cậy mình có nhiều vũ khí tối tân có nền văn minh hiện đại muốn sang khai hóa nước An Nam nhỏ bé, xa xôi nhưng thực chất chúng đang reo rắc cái chết, cái nghèo nàn lạc hậu lên dân ta.

Chúng biến dân ta trở thành những kẻ ăn chơi thác loạn bằng ma túy và rượu, khiến cho nhân dân ta chìm trong khói thuốc tự hủy hoại bản thân và giống nòi của mình để chúng dễ bề cai trị.

Chúng coi những người dân nghèo khốn khổ như những nô lệ giữ nhà không hơn không kém.
Thông qua lối viết sâu sắc, ngòi bút tinh tế, anh hùng tác giả đã vạch trần bộ mặt lừa bịp, mị dân hại nước của thực dân Pháp lên tiếng cảnh tỉnh người dân hay dũng cảm đứng dậy đòi quyền sống cho mình.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 8 tại đây:

Văn mẫu lớp 8

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *