Nghị luận về tư tưởng “Người hiền tài là nguyên khí quốc gia”- văn lớp 9

Đề bài:Nghị luận về tư tưởng “Người hiền tài là nguyên khí quốc gia”

Bài làm

Trong bất kỳ xã hội nào muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển thì đều phải có những con người tài giỏi, có lễ nghĩa đức độ, thì đất nước đó mới có thể phát triển vững mạnh giàu có được.

Chính vì vậy, mà Thân Nhân Trung đã nói rằng “người hiền tài chính là nguyên khí của quốc gia” ý muốn nhắn nhủ con cháu sau này phải phấn đấu để trở thành người hiền tài phát triển nền kinh tế của đất nước.

Người hiền tài là gì? Chính là những người vừa có đức vừa có tài, đúng như câu nói của Bác Hồ đã từng nói “nếu có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Còn người có tài mà không có đức thì vô dụng”.

Chính vì vậy, Thân Nhân Trung mới nói người có đủ đức đủ tài là điều vô cùng quan trọng như là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí chính là nguồn sống linh hồn để duy trì sự sống của một con người. Thì nguyên khí của một đất nước một quốc gia chính là những người hiền tài.

Với một dân tộc, đất nước muốn phát triển vững mạnh, giàu có thì điều cốt lõi là phải có những con người đủ tài đức có năng lực, phẩm chất tốt đẹp để xây dựng đất nước đó đi lên. Vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc quên đi lợi ích của cá nhân mình.

người hiền tài là nguyên khí của quốc gia

người hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Chỉ có những người hiền tài mới có thể xây dựng đất nước vươn cao, bay xa sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Nếu chúng ta muốn xây dựng đất nước nhưng năng lực lại hạn chế thì rất khó để thành công, bởi không biết phương hướng đường đi đúng đắn để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Còn nếu chúng ta có tài nhưng lại chỉ nghĩ tới lợi ích của cá nhân mình, chỉ hướng tới danh lợi cá nhân thì cũng không làm được gì cho quê hương, tổ quốc.

Trong cuộc sống hiện đại, tình trạng chảy máu chất xám của nước ta đang diễn ra ở mức đáng lo ngại, những người học rộng tài cao, đều hướng ra nước ngoài lập nghiệp không muốn quay trở về tổ quốc để xây dựng đất nước, điều này gây tổn thất lớn với nguồn nhân tài của quốc gia, cũng như gây lãng phí trong việc nuôi dưỡng nhân tài của đất nước.

Ở trong bất kỳ chế độ xã hội nào cũng vậy, người hiền tài luôn là nguyên khí trụ cột của đất nước là những con người có thể đưa một đất nước lớn lên, trưởng thành trở mình vươn cao trên thế giới.

Nhân Thân Trung không chỉ nhấn mạnh trong việc hãy coi trọng người hiền tài mà còn thể hiện ý nghĩa to lớn của việc phát hiện, đào tạo, phát triển người có đủ tài đủ đức cho một quốc gia. Công việc này đòi hỏi tốn thời gian công sức nhưng nó là việc quan trọng cần phải làm nếu muốn đất nước ta giàu mạnh. Nó thể hiện tư tưởng tiến bộ của Thân Nhân Trung việc phát hiện và coi trọng nhân tài.

Trong cuộc sống thực tế, nhiều nhân tài của đất nước ta bị trù dập bởi thói con ông cháu cha, nên không có điều kiện cơ hội phát triển. Những người tài có chí hướng, nhiệt huyết với công việc quê hương đất nước, nhưng học xong về quê lại không xin được việc làm, hoặc bị chèn ép không tạo điều kiện cho họ phát triển làm thui chột nhân tài

Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta cũng có một số chính sách khuyến khích nhân tài sau khi học xong về quê hoặc lên các vùng sâu vùng xa phát triển đất nước , cho họ những quyền lợi xứng đáng, nhưng những chính sách này vẫn chưa phát huy được hết ý nghĩa của nó, vẫn tồn tại nhiều điều chưa thỏa đáng, khiến cho nhiều cử nhân học xong chán nản vì không xin được việc làm.

Một đất nước giàu mạnh là đất nước có nhiều người tài giỏi, việc phát hiện đào tạo và giúp đỡ người tài là người việc vô cùng cần thiết của nước ta trong thời kỳ hội nhập này.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 10 tại đây:

Văn mẫu lớp 10

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *