Nghị luận về “Lòng yêu nước”- văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận về “Lòng yêu nước

Bài làm

Đất nước chúng ta đã phải vượt qua nhiều thăng trầm, khó khăn trong lịch sử. Trong quá trình dựng nước và giữ nước chúng ta phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh với nhiều nước lớn, mới có thể giữ vững nền độc lập như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu xương máu, hy sinh của lớp người đi trước để giữ vững nền hòa bình tự do của nước nhà

Chính vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay cần phải bảo vệ lòng yêu nước, nhờ có lòng yêu nước nên chúng ta mới có thể xây dựng và phát triển đất nước mình giàu đẹp vững mạnh, mới có sức lực cống hiến bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta vượt qua những khó khăn giông bão.

Dù là trong thời chiến hay thời bình, thì lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam cần phải được phát huy và giữ gìn bởi đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta có từ ngàn đời nay truyền lại.

Để phát huy truyền thống yêu nước chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực trong học tập, trong lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất để có thể xây dựng đất nước quê hương giàu đẹp hơn.

Mỗi chúng ta ai sinh ra cũng có một quê hương, đất nước của riêng mình, vì vậy để phát triển quê hương đất nước chúng ta cần phải nỗ lực học hỏi, rèn luyện đạo đức. Việc phát triển quê hương đất nước giàu đẹp là trách nhiệm của bất kỳ ai .

Biểu hiện của lòng yêu nước không có gì là cao siêu, xa vời khó thực hiện. Nó được biểu hiện qua những hành động nhỏ nhất của mỗi chúng ta hàng ngày. Trong thời kỳ kháng chiến, đất nước chiến tranh chống giặc ngoại xâm thì ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có thì dùng cuốc thuổng gậy gộc miễn sao tất cả đều đồng lòng đứng lên đánh giặc. Thì đó đều là lòng yêu nước.

Lòng yêu nước

Lòng yêu nước

Khi đất nước hòa bình, việc tăng gia sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất để xây dựng con đường chủ nghĩa xã hội đó chính là yêu nước. Với những học sinh sinh viên thì cần phải làm tốt vai trò bổn phận của mình là học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để sau này xây dựng đất nước giàu đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu, đó chính là yêu nước.

Chúng ta cần kiên trì con đường mình đã chọn, không nghe theo những luận điểm xuyên tạc, chống phá cách mạng, chống phá nhà nước của những thành phần phản động đó chính là yêu nước.

Mỗi người cần sống đúng đạo đức, đúng pháp luật, hướng tới sự lương thiện, tốt đẹp thì đó chính là yêu nước. Tránh xa những tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu, biết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ người yếu kém hơn mình đó chính là yêu nước.

Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, việc thế hệ trẻ chúng ta phải cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp, giàu mạnh hơn

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần hiểu rõ vai trò của mình là học tập, cần phải cố gắng rèn luyện tài đức để trở thành người công dân tốt của xã hội, có đủ tài đủ đức để sau này xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Bên cạnh những người công dân tốt, đóng góp sức mình cho xã hội thì vẫn còn một bộ phận người đang sống bám vào xã hội. Họ là những thành phần nhiễm những thói hư tật xấu thích ăn chơi hưởng thụ hơn là cố gắng nỗ lực phấn đấu. Họ tạo ra sự mất trật tự an ninh xã hội tạo ra nhiều tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, ma túy, trộm cắp…làm cho đất nước của chúng ta mất an toàn.

Có nhiều bộ phận người xấu bị mua chuộc nên đã có những hành động chống phá Đảng, nhà nước, có những lời nói hành động xuyên tạc gây ảnh hưởng tới uy tín của cách mạng, của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Những thành phần này cần phải được loại bỏ để xã hội Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lòng yêu nước là cần thiết với bất kỳ con người nào sống trong xã hội. Chúng ta cần phải rèn tinh thần yêu nước mỗi ngày để khi cần ta sẽ học theo lớp người đi trước “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 9 tại đây:

Văn mẫu lớp 9

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *