Cảm nghĩ về tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn – văn lớp 8

Đề bài: Cảm nghĩ về tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn 

Bài làm

Trần Quốc Tuấn là một anh hùng của dân tộc ta. Ông là một vị tướng tài ba đã có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, đưa nước ta thoát khỏi sự xâm lược của kẻ thù

Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của ông ra đời trong cuộc chống quân Nguyên Mông lần thứ hai nó thể hiện tinh thần yêu nước thiết tha, thể hiện khí chất hào hùng của chiến sĩ. Đồng thời tác phẩm này còn được coi như một lời kêu gọi toàn quân kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Trần Quốc Tuấn là một vị tướng xuất sắc của đất nước ta, ông có tình yêu nước thương dân sâu sắc, thể hiện sự trung thành với nhà vua, với dân chúng. Nên khi thấy quân giặc ngang nhiên kéo vào xâm chiếm nước ta, sĩ nhục nhà vua, coi thường người dân của đất nước ta ông không thể nào chịu được bằng những lời lẽ hùng hồn, đanh thép của mình Trần Quốc Tuấn đã thể hiện sự căm tức, lòng thù hận của mình với quan giặc khi chúng bắt dân ta phải phục vụ chúng, vơ vét của cải của nhân dân“ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê cho mà bắt nạn tể phụ”. “thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng…”

Trong những câu nói này tác giả Trần Quốc Tuấn đã tố cáo sự tàn ác của giặc, đưa ra những bằng chứng chính xác về hành động lộng quyền, ngang tàng của giặc. Đồng thời nói lên lòng căm thù của ông
Trước nỗi nhục của nhà vua khi xuống nước với giặc, dân tộc rơi vào cảnh lầm than, dân chúng đang lâm nguy bản thân mình là một vị tướng quân ông không khỏi băn khoăn lo lắng cho vận mệnh dân tộc.Ông nói “Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”.

Hịch tướng sĩ

Hịch tướng sĩ

Những câu nói thể hiện sự nhức nhối trong tâm trí ông, sự đau đớn khi mà ông chưa làm gì được cho quê hương đất nước rồi sau đó ông tiếp. Ta hận không được “xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù.
Sự căm thù giặc trong lòng ông lên tới đỉnh điểm khi ông nguyện dâng hiến thân mình để đánh tan bọn giặc giành độc lập cho quê hương

Ông nguyện hi sinh bản thân để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho quê hương “dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”

Trần Quốc Tuấn không chỉ yêu quê hương đất nước mà ông cũng thương những binh lính của mình. Ông sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho họ, sẵn sàng thăng quan tiến chức cho họ cấp bổng lộc để họ có thêm tinh thần tham gia chiến đấu cùng ông đánh tan kẻ thù

Ông cũng phê phán những quan lại triều đình bỏ bê công việc triều chính, thấy giặc tới thì chỉ khư khư lo mạng sống gia quyến của mình mà không lo tới an toàn của đất nước, sự nguy nan của người dân vô tội. Khiến cho bọn giặc lộng hành.

Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” là một lời kêu gọi toàn quân kháng chiến với khí thế hào sảng, thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân, của vị tướng tài ba Trần Quốc Tuân. Đây là lời kêu gọi vô cùng xuất sắc nó làm lay động tâm hồn nhiều người dân, khiến họ đứng lên kháng chiến chống quân xâm lược.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 8 tại đây:

Văn mẫu lớp 8

 

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *